We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Klik hier voor ons Privacy Statement.
JA, IK ACCEPTEER COOKIES

Janet Meesters (DLA Piper): 'Klimaatwetgeving: zie het niet als bedreiging, maar als kans'

DLA Piper Talks, Desmet Studio's Amsterdam | Publicatie: 23 november 2018
Klimaatwetgeving verandert, dat heeft gevolgen voor het internationale en Nederlandse bedrijfsleven. Helpt een scherpe wetgeving bij het oplossen van het klimaatprobleem? Ronnie Overgoor gaat hierover in gesprek met Janet Meesters en Arjen de Snoo, juridische adviseurs op het gebied van milieu en klimaat bij DLA Piper.
 
Het klimaat is veel onder de aandacht en de ontwikkelingen over dit onderwerp zijn vaak in het nieuws. ‘Tot nu toe ging het vooral om deelonderwerpen van het klimaat, zoals meer ruimte voor een rivier of CO2-uitstoot, terwijl het nu dagelijks over ontwikkelingen voor een beter klimaat gaat’, aldus de Snoo.
 

Polderen
Waar staan we nu? ‘De doelstellingen die gehaald moeten worden in de Klimaatwet - waarin Nederland streeft om in 2050 nagenoeg klimaatneutraal te zijn - zijn algemeen. Om deze doelstellingen te halen is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gestart met klimaattafels. Het doel van deze klimaattafels is concrete maatregelen vanuit de samenleving en bedrijfsleven initiëren om de algemene doelstellingen te halen. De klimaattafels zijn per onderwerp verdeeld, zoals industrie, landbouw en elektriciteit. Aan deze tafels nemen alle stakeholders plaats, zoals onderwijs, bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties’, aldus Meesters.
 
Kansen
Is de Klimaatwet volhoudbaar? ‘Sceptici van nieuwe klimaatwetgeving denken in korte termijn, door te stellen dat er door een nieuwe klimaatvisie miljoen banen op de tocht komen te staan en miljarden dollars worden weggegooid. De nieuwe klimaatwetgeving biedt kansen voor onze economie. Het levert juist banen op, omdat je nieuwe specialisten nodig hebt. Het is goed om te zien dat het bedrijfsleven eigenlijk al jarenlang heel bewust is van het klimaatprobleem en zelf met initiatieven is gekomen richting de overheid. De boodschap van het bedrijfsleven luidt: we moeten er iets aan doen, wij zijn er klaar voor’, aldus Meesters.
 
2019
Hoe ziet de roadmap van 2019 eruit? ‘Voor de overheid is de vrijblijvendheid er af en moeten er drastische beslissingen worden genomen om de ambitieuze doelstellingen te halen. Hierdoor kom je in een spanningsveld terecht: kun je het bedrijfsleven zelf laten beslissen of is er meer sturing van de overheid nodig?Je kan het niet meer bij woorden laten. Je moet er nu acties aan verbinden en laten zien wat je doet om te voorkomen dat je er door een rechter of door de maatschappij toe gedwongen wordt. Ik verwacht dat er vanaf 2019 concretere stappen worden gezet in deze overeenkomsten, daar kleeft een juridische kant aan. Je wilt voorkomen dat er de ene dag een afspraak wordt gemaakt en dat het bedrijfsleven, of de overheid, de volgende dag besluit toch van de afspraak af te zien. Overheden en bedrijven moeten er zich er nog bewuster van worden dat wanneer zij niet meedoen, ze juridisch enorm veel gedonder krijgen. Ons juridische specialisme zetten we in om bedrijven en overheden binnen klimaatwetgeving te adviseren’, aldus de Snoo.

Nieuwsgierig geworden naar de laatste ontwikkelingen binnen de klimaatwetgeving en de juridische gevolgen hiervan voor het bedrijfsleven en overheid? Kijk de hele aflevering met Janet Meesters en Arjen de Snoo (legal directors bij DLA Piper). 
 
Deze video is tot stand gekomen in samenwerking met DLA Piper, één van de grootste zakelijke juridische dienstverleners wereldwijd.
 
 

Arjen de Snoo

Arjen de Snoo De Snoo werkt als Legal Director bij DLA Piper in het Infrastructure en Energy/Renewables team. Hij werkte daarvoor 12 jaar als advocaat bij Houthoff. De Snoo is specialist in (ruimtelijk) bestuursrecht en omgevingsrecht. Hij is lid van onder andere de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten en de Vereniging van Onteigeningsadvocaten. De Snoo publiceert en spreekt regelmatig over zijn vakgebied en over de nieuwe Omgevingswet. 
Lees meer over Arjen de Snoo.

Janet Meesters

Janet Meesters Meesters neemt ruim 13 jaar ervaring in de advocatuur mee in haar rol als Legal Director bij DLA Piper. Haar specialismen, aanbestedingsrecht en civiel bouwrecht, bouwde ze vooral op bij Houthoff, waar ze bijna tien jaar werkte. Meesters is daarnaast al jaren lid van de Nederlandse Vereniging van Aanbestedingsrecht en van de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten. Ze spreekt regelmatig op seminars en congressen en publiceert regelmatig in diverse vakbladen. Meesters doceert bij het Public Procurement Research Centre van de Universiteit Utrecht en het Instituut voor Bouwrecht.
Lees meer over Janet Meesters.